Verantwoord en zeker reizen
Verantwoord en zeker reizen
 25 jaar ervaring in luxury travel
 Voorwaarden & omruilgarantie
 Persoonlijk advies
 Ontzorg-garantie
 Met een 9,1 gewaardeerd

Verantwoord en zeker reizen

Bij Silverjet stellen we alles in het werk om u een perfecte vakantie te bezorgen. Dat doen we onder meer door alles tot in detail te organiseren en rekening te houden met uw voorkeuren en specifieke wensen. Wij denken met u mee over aanvullende services en diensten. Zo adviseren wij u een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Indien gewenst regelen wij graag een reisverzekering (kort of doorlopend) en/of een annuleringsverzekering voor u.
Daarnaast vinden wij dat ook op uw bestemming duurzaam toerisme de standaard moet zijn. Tijdens onze selecties beoordelen wij of onze hoteliers en partners duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Wij vinden het bieden van een goede kwaliteits- en zekerheidsgarantie zeer belangrijk.

VVR
Silverjet is aangesloten bij VVR. U kunt dit controleren via www.vvr.be. Binnen de grenzen van de VVR-garantieregeling vallen de in dit programma/op deze website gepubliceerde reizen. Deze garantie houdt in dat u als consument ervan verzekerd bent dat uw vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Geschillencommissie Reizen
Als een klacht door Silverjet niet tot tevredenheid is opgelost kunt u dit desgewenst tot uiterlijk twaalf maanden na indiening bij Silverjet, schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Verantwoord op reis
Reizen brengt mensen bijeen en doet grenzen vervagen. Met wel 900 miljoen reizigers per jaar behoort de reissector tot de grootste industrietakken ter wereld. Reizen heeft echter ook enkele minder positieve kanten, zoals de toenemende CO2-uitstoot van transportmiddelen en accommodaties, seksuele uitbuiting van kinderen en de vele bouwactiviteiten waardoor kustlijnen en landschappelijk schoon verloren dreigen te gaan. Daarom ondersteunt Silverjet alle initiatieven die het duurzaam en verantwoord reizen bevorderen.

Duurzaam toerisme
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij ook een onmisbare schakel.

Milieubeleidsverklaring Silverjet
Silverjet verzorgt vakanties naar exclusieve accommodaties en hotels binnen en buiten Europa. Een hoge kwaliteit, flexibiliteit en een maximale service vormen de belangrijkste uitgangspunten bij het samenstellen van onze vakanties. We zijn ons ervan bewust dat het organiseren van onze vakanties positieve en negatieve effecten heeft op het milieu, de lokale mens en de leefomgeving van de bestemmingen die onderdeel van ons reisaanbod uitmaken. Silverjet realiseert zich dat langdurige en duurzame relaties met haar partners en leveranciers noodzakelijk zijn om de kwaliteit van onze vakanties en accommodaties nu en in de toekomst te kunnen garanderen. We hebben daarom duurzaam ondernemen structureel onderdeel van onze bedrijfsvoering gemaakt.

Doelstellingen en voorwaarden.
Om duurzaam ondernemen op concrete wijze te kunnen vertalen naar doelstellingen en activiteiten heeft Silverjet een milieubeleidsverklaring en een milieubeleidsprogramma opgesteld. Tevens hebben we een milieucoördinator benoemd die verantwoordelijk is voor de voortgang en ontwikkeling van het milieubeleidsprogramma. De milieucoördinator beschikt over tijd en middelen om milieu en duurzaamheid periodiek als aandachtspunt binnen onze organisatie terug te laten komen.
Binnen Silverjet hechten we er waarde aan dat onze doelstellingen:
• voldoen aan (inter)nationale en lokale milieuwet- en regelgeving;
• een bijdrage leveren aan een betere communicatie met de hoteliers, accommodatiehouders en andere leveranciers;
• de kwaliteit van ons accommodatieaanbod verder versterken;
• een bijdrage leveren aan een betere verstrekking van informatie aan onze klanten;
• in de pas lopen met datgene wat als maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht;
• de (bedrijfs)economische continuïteit van Silverjet niet bedreigen.

Naar een duurzaam aanbod van accommodaties.
Bij de samenstelling van ons vakantieaanbod trachten we de belasting die het organiseren van de vakanties op de lokale vakantiebestemming met zich mee brengt, te verminderen. De selectie van onze accommodaties vindt, voor zover mogelijk, mede plaats op basis van de prestaties die zij leveren op het gebied van het milieu. We streven hierbij naar een open relatie met onze hoteliers, accommodatiehouders, leveranciers en andere partners die betrokken zijn bij het samenstellen van ons aanbod van accommodaties.

Communicatie en informatie.
Binnen Silverjet willen we ook verantwoord reisgedrag onder onze klanten stimuleren. We verstrekken voorafgaand aan de vakantie objectieve informatie, waardoor de klant zélf een bijdrage kan leveren aan een duurzamere vakantie. Voor de overdracht van deze informatie wordt gebruik gemaakt van internet en de reisbescheiden, op een wijze die past bij de sfeer van onze verzorgde en kwalitatief hoogstaande vakanties.

Milieuzorg op kantoor.
Duurzaam ondernemen uit zich ook in de wijze waarop Silverjet binnen haar kantoor gericht vorm geeft aan de zorg voor het milieu. We hanteren een eigen product- en milieuzorgsysteem om de belasting op het milieu zo veel mogelijk te verminderen. Op deze wijze willen we duurzaamheid een permanente plaats geven in de dagelijks activiteiten van onze medewerkers.

Bestrijding kindersekstoerisme (ECPAT)
Silverjet ondersteunt actief ECPAT in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden. ECPAT is een not-for profit organisatie die campagne voert tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden. ECPAT is in 1990 opgericht om een einde te maken aan kinderprostitutie in relatie tot reizen in Azië. Inmiddels is dit werkveld verbreed tot alle vormen van seksuele uitbuiting en voert ECPAT wereldwijd campagne.
Als u meer informatie wilt over het werk van ECPAT of wilt weten hoe u een bijdrage aan het werk van ECPAT kunt leveren, kijk dan op de website van ECPAT.