Calamiteitenfonds
Calamiteitenfonds
 25 jaar ervaring in luxury travel
 Voorwaarden & omruilgarantie
 Persoonlijk advies
 Ontzorg-garantie
 Met een 9,1 gewaardeerd

Calamiteitenfonds

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
• (een deel van) uw reissom terugkrijgt, indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren,
• de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt, indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Wilt u meer informatie over het Calamiteitenfonds, kijkt u dan op  www.calamiteitenfonds.nl.